Bantuan miskin bandar perlu strategi tepat

Bantuan miskin bandar perlu strategi tepat

KETIKA ramai yang masih beranggapan kemiskinan di luar bandar adalah lebih serius berbanding kawasan bandar tetapi pandangan berkenaan adakala tidak tepat. Kedua-duanya merupakan perkara penting yang perlu diberikan perhatian dan keutamaan.

Sebenarnya golongan miskin di bandar keadaannya tidak kurang kritikal kerana mereka dihimpit oleh kos sara hidup yang terus melambung.

Kesempitan dalam kehidupan harian menyebabkan mereka diibaratkan seperti "kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang" meskipun mempunyai pekerjaan kerana gajinya tidak mampu untuk memecah kitaran cengkaman kemiskinan, terutamanya apabila mempunyai banyak mulut untuk disuapkan.

Sehubungan itu, penekanan terus perlu diberikan kerajaan ke arah mengurangkan atau membasmi kemiskinan di bandar seperti mana yang dilakukan di kawasan luar bandar. Bahkan perkara itu tidak seharusnya dilihat acara yang bermusim.

Tindakan kerajaan untuk mengagihkan unit amanah RM10,000 setiap orang dengan jangkaan penerimaan dividen RM700 setahun sememangnya dipuji dan boleh dijadikan antara usaha-usaha berterusan ke arah mencapai miskin sifar.

Namun begitu, program yang sedemikian seharusnya dilakukan secara bersepadu dan dipantau untuk memastikan matlamat dan sasaran yang ingin dicapai boleh direalisasikan.

Penjelasan tentang pelaksanaan dalam membasmikan kemiskinan adalah penting untuk memastikan penerima bantuan dan juga masyarakat memahami keperluan untuk membantu golongan sasaran.

Pada masa yang sama, cadangan kerajaan menilai semula paras kemiskinan tegar harus merangkumi peringkat-peringkat lain kerana krisis ekonomi semasa juga menyaksikan ramai rakyat yang telah kehilangan pekerjaan.

Tambahan, jumlah tahap pendapatan RM2,000 sebulan di bandar-bandar besar termasuk ibu kota Kuala Lumpur misalnya, masih tidak cukup untuk memboleh rakyat negara ini memiliki sebuah kehidupan yang memuaskan.

Langkah untuk mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan harus dibuat secara lebih holistik dengan turut melibatkan pelbagai strata pendapatan yang lain seperti golongan berpendapatan sederhana rendah yang turut bermasalah.

Pemberian bantuan tidak semestinya dibuat dalam bentuk kewangan semata-mata tetapi juga peluang-peluang meningkatkan keupayaan sara diri melalui pelbagai program yang turut mampu menjana ekonomi negara.

Ini kerana kita tidak seharusnya hanya sekadar memberikan ikan setiap masa kepada golongan yang mahu dibantu tetapi juga alat memancing untuk membolehkan mereka menerus dan meningkatkan kehidupan tanpa terus bergantung kepada kerajaan.

Pelaksanaan program-program yang dirangka dengan mempunyai kesinambungan dalam usahanya mampu untuk meruntuhkan tembok kemiskinan yang kini memagari kehidupan rakyat di negara ini sama ada di bandar ataupun di luar bandar.

0 comments: